MT Civiel Advies

Home


Welkom op de website van MT Civiel Advies

MT Civiel Advies is het eenmansbedrijf van Mark Tessemaker. MT Civiel Advies ondersteund en adviseert u graag bij het ontwerpen, voorbereiden en aanbesteden van civieltechnische projecten. Een flexibele aanpak, kennis van zaken en resultaatgerichtheid zijn hierbij kenmerkend voor de werkwijze.

De werkzaamheden in deze sector zijn veelzijdig. MT Civiel Advies heeft ervaring met verschillende type projecten:
– Bouw- en woonrijp maken in- en uitbreidingslocaties
– Binnenstedelijke reconstructies
– Herinrichting bedrijventerreinen
– Onderhoud riolering en stedelijk water
– Cultuurtechnische projecten
– Natuurontwikkeling en recreatie

Alle werkzaamheden worden op interim basis aangeboden. Daarnaast worden ook kleinschalige en ondersteunende klussen op projectbasis uitgevoerd. Door zelf over de juiste hard- en software te beschikken is flexibiliteit en de kwaliteit altijd op orde.

De specialismen bij interim projecten zijn:
– Werkvoorbereiding
– Advisering
– Bestek voorbereiding
– EMVI
– Civieltechnisch ontwerp
– Aanbestedingsbegeleiding
– Calculatie
– Projectondersteuning

Bekijk projecten     Neem contact op